O nás


Spojená škola Bielocerkevská 29, Košice
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice
a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice
je zriadená Košickým samosprávnym krajom od 1.9.2022.
Je prvou lastovičkou v sústave škôl v tomto spojení.
Cieľom tejto myšlienky a realizácie, je prepojenie teoretických poznatkov s praxou.
Mať možnosť vidieť, zažiť a byť priamo v procese s deťmi čo najviac je úžasné, a pre
študentov aj deti nezabudnuteľné.