Zmluva zamestnanecká TB DDS
Zmluva VVS 2023
Dodatok č. 4 k zmluve 24_2009
Dodatok č.1 k zmluve 16_2018
Zmluva BOZP,PO,CO
Dodatok č.5 k zmluve 24_2009
Osobnyudaj 2023
RZ čistiace potreby 2023
RZ č. 1 _ŠEVT
RZ Papier Servis _2023
VVS Dodatok č. 1 s prílohami 2023
Zmluva Energia2 scen 2023
Zmluva HOOK
Zmluva IT-REX
Zmluva o výpožičke SOŠA
Zmluva o úhrade nákladov SOŠA