Študenti po ukončení základnej školy začínajú taktiež novú etapu života, ktorá súvisí s ich dospelosťou a ďalším povolaním.  

Byť učiteľom nie je povolaním, ale poslaním. Možnosťou byť s deťmi aj mimo praxe, je veľkým benefitom pre študentov a študentky, ktorý prinesie svoje ovocie v podobe budúcich učiteľov múdrych, tvorivých a ktorí  budú inšpirovať iných.

Bližšie informácie o škole, jej organizácii a pôsobenia budú včas oznámené.