Vážení rodičia,
máme záujem pre Vaše deti pripraviť nové a krásne prostredie, kde sa budú detičky  cítiť
veľmi dobre. Robíme všetko preto, aby 2 pavilóny  školy a školský dvor  boli 
zrekonštruované v plnom rozsahu, a preto brány pre deti v  novo zrekonštruovaných
priestoroch bude možné otvoriť  už čoskoro.

Čo  ponúkame

V novozriadenej Spojenej škole s organizačnou zložkou – materská škola plánujeme pripraviť pre deti  zaujímavé aktivity,

množstvo podujatí nielen pre deti, ale aj pre rodičov, starých rodičov a rodičov s deťmi v škole, aj mimo nej.

Bližšie Vás o tom budeme informovať až po tom, ako nám bude známe vekové zloženie detí, pretože musíme rešpektovať vekové osobitosti dieťaťa.

Strava bude obohatená o zdravé produkty z projektu Školské ovocie a Mliečny program pre deti SABI/ TAMI.

Škola je bezbariérová a ponúka aj možnosť integrovať deti so ŠVVP v rámci platnej legislatívy – nie sme však so zameraním špeciálna škola.

Čo chceme u detí rozvíjať

Všetky kompetencie dieťaťa s využitím projektov a spolupráce, ako sú napríklad:

Pohybové:

  • lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky kurz  (od 5 rokov)

     a iné

Environmentálne:

     a iné

Cudzie jazyky:

  • anglický jazyk
  • možná spolupráca s jazykovou školou

     a iné podľa možností a požiadaviek

Umelecké:

  • výučba na flautu – Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach

(od 5 rokov)

  • výtvarné zameranie – Škola umeleckého priemyslu Jakobyho Košice

      a iné možnosti podľa záujmu rodičov a možností školy.

Realizácia aktivít  bude prebiehať formou:

  • krúžkovej činnosti v odpoludňajších hodinách,
  • aktivít detí v škole či mimo školy,
  • aktivít rodičov a detí.

Cieľom je dať deťom možnosť zažiť, vidieť, vyskúšať všetko, čo sa dá,

aby cítili, videli a zažili príjemné chvíle, ktoré ich obohatia.

Každé dieťa dostane tú možnosť.

Nechajte sa prekvapiť, prípadne sa pýtajte a rada Vám na Vaše otázky odpovie riaditeľka MŠ na telefónnom čísle 0902 711 100.