Sagitta
Vizual
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov
Abtex OOPP
FA _T_com _internet 3_2023
Fa DIrektor 3030200089 1_2023
Fa- kniha ekonomika
Fa Magio 8321876589_invoice
Fa MU Furča
Fa Predškolská výchova 2023
Fa scen KP 3_2023
Fa scen-Magio
FA T- com 1 _ 3_2023
Fa T-com 3_2023
Fa telefon 1_23
fa Vizual 3_2023
Fa VSSR 1_2023
Fa vzdelávanie RVC_2_2023
Fa_2023_21_ predškolská výchova
fa_Osobnyudajsk-KEsro_2023160
fa_Vizualsro_20230056_SpojenaskolaBielocerkevska29Kosice
pečiatky 3_2023
Predfaktura INFRA 3_2023
Wolters Kluwer
Zálohová fa Direktor 1_2023
Faktúry Apríl 2023
Faktúry Máj 2023